Hizmet Şartları

Hüküm ve Şartlar:
 

 1. FotoğraflıYorum.com internet sitesine, FotoğraflıYorum.com hizmetine veya mobil uygulamalar (gelecekte devreye girecek olan) dahil olmak üzere FotoğraflıYorum.com tarafından sunulan herhangi bir uygulamaya, (birlikte “FotoğraflıYorum.com internet sitesi” olarak anılır.) eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu kullanım koşullarına (“Hüküm ve Şartlar”) tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu kullanım koşulları yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkiler. Bu kullanım koşullarına tabi olmayı kabul etmiyorsanız, FotoğraflıYorum.com internet sitesine erişmeyin ve kullanmayın.
   
 2. TAHKİM BİLDİRİMİ: Üyelikten çıkmanız veya aşağıdaki kısımlarda belirtilen bazı anlaşmazlık türleri haricinde, sizinle FotoğraflıYorum.com arasındaki anlaşmazlıkların, bireysel tahkime tabi olarak çözüleceğini ve bir grup davası duruşmasına veya grup çapında tahkime katılma hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul edersiniz.
   
 3.  İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi üyeler 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi üyeler ise, bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca üye, sözleşmeyi kabul ederek FotoğraflıYorum.com sitesine (bundan sonra sadece Site olarak anılacaktır.) giriş yapmaya yetkili olduğunu, site’ de sağlanan hizmetlerin kullanımında ve site’ ye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Site’ ye Facebook, Twitter ve açılacak olan diğer internet siteleri hesabı aracılığı ile Site’ ye bağlanılarak Üye olunabilir. Ek olarak Site üzerinden, gerekli bilgiler girilmek suretiyle de Üyelik mümkündür.
   
 5. Hesabınız aracılığı ile gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu size aittir ve hesabınızı, takipçilerinizi, kullanıcı adınızı veya diğer hesap haklarınızı satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, devretmeyeceğinizi ve kullanılmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz. İşverenleri veya müşterileri adına hesap oluşturmak için açık yetkiye sahip kişi veya işletmeler hariç olmak üzere, FotoğraflıYorum.com kendinizden başka herhangi biri adına hesap oluşturmanızı yasaklar ve sizde oluşturmayacağınızı kabul ve beyan edersiniz.
  Diğer kullanıcıların giriş bilgilerini istemeyeceğinizi, toplamayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
  Şifrenizi gizli ve güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.
   
 6. Üyeler, kendileri tarafından şiddet, çıplaklık, kısmen çıplaklık içeren ayrımcı, görüş, eleştiri, yorum, yazı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu İçeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye tarafından kullanılan İçeriğin kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun FotoğraflıYorum.com tarafından tespit edilmesi halinde; FotoğraflıYorum.com söz konusu İçeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan site’ den kaldırma ve Üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda FotoğraflıYorum.com’ un üye’ ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
 7. Sitede kabul edilmeyen İçerik, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:
  1. Türk Ceza Kanununun 216.maddesinin üçüncü fıkrasına göre halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, kişiler veya içeriklere müsaade edilmez.
  2. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçeriğe izin verilmemektedir.
  3. Dolandırıcılık: Site dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz.
  4. Hakaret -Taciz: Site’ de ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, zorbalıkta bulunma, karalama, aşağılama, hakaret etme, taklit etme, korkutmak veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkanı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.
  5. Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir.
  6. İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bütün maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe izin verilmemektedir.
  7. Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendiren İçeriklere izin verilmemektedir.
  8. Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin içeriklere izin verilmemektedir.
  9. Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan her türlü içerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan içeriklere izin verilmemektedir.
  10. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Üyeler sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. içeriği siteye yükleyebilir. Eğer üye fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer üyeler dahil) ait olan fotoğraf, resim, yazı vb. içeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, FotoğraflıYorum.com ihlale konu olan İçeriği şikayet üzerine veya kendiliğinden site’ den kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar. Üyeler, işbu sözleşmeyi kabul etmek ve İçeriği kendi istekleriyle siteye yüklemekle, FotoğraflıYorum.com’ a söz konusu içeriği sitede yayınlama izni vermiş sayılırlar.
  11. Bilgisayar Korsanlığı: Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan /dağıtan, her türlü bilgisayar virüsü dağıtan tüm içerikler hiçbir uyarı veya izine gerek olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın sonlandırılacaktır.
  12. Kullanıcı Şikâyeti: Nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya bir kaçının hatalı olarak sitede yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına FotoğraflıYorum.com uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili FotoğraflıYorum.com departmanınca incelenecek ve varsa aykırılık en kısa sürede giderilecektir.
  13. FotoğraflıYorum.com Tarafından Belirlenen Kriterler: Üyeler, site’ ye yükleyecekleri içerik ve site’ de yer alacak görüş, yorum ve kriterlerinde FotoğraflıYorum.com tarafından belirlenen ve bir yazılım tarafından denetlenen “yükleme sınırlarına” uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükleme sınırlarını denetleyen yazılımda herhangi bir sorun ya da açık bulunması halinde dahi üyeler açıklanan sınırlara uymayı kabul ve taahhüt eder. FotoğraflıYorum.com tarafından belirlenen sınırlara uyulmaması ve/veya sitenin amacı ile örtüşmeyen türden İçerik yüklenmesi, eleştiri ve yorumların yapılması halinde, FotoğraflıYorum.com söz konusu İçeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan siteden kaldırma ve Üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
  14. FotoğraflıYorum.com tarafından belirlenen kriterlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:
  15. Eleştiriler ve yorumlar hakaret, küfür, aşağılama içeremez. Alaya alan türde eleştiriler yazılamaz. Üye herhangi bir şekilde hakarete maruz kalırsa bu tarz eleştiri, cevap, yorum ve açıklamalara cevap veremez. Bu gibi durumlarda derhal FotoğraflıYorum.com haber verilmelidir.
  16. Eleştiri, yorum yazma ve yazışma kriterleri kapsamında belirtilen kurallardan uygulanabilir olanları site içerisindeki yazı yazılabilen tüm alanlar için geçerlidir.
  17. Sitede FotoğraflıYorum.com izni olmaksızın yapılan her türlü reklam, promosyon faaliyeti yasaktır. Ayrıca spam içerik olarak addedilen yorumların yapılması da yasak olup; ihlal halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın üyelik iptal edilebilecektir.
    
 8. YASAL SORUMLULUK Üyelerimiz, site’ ye yükledikleri içerik’ ten münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden içeriğe sahip üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat üye sorumludur. Bu kapsamda FotoğraflıYorum.com’ un söz konusu içerik’ ten dolayı herhangi bir hukuki veya işbu sözleşmeden doğan sorumluluğu bulunmamaktadır.
   
 9. İşbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, FotoğraflıYorum.com site’ de daha ayrıntılı olarak belirtilen birtakım uygulamaları kullanıcıların hizmetine sunabilir.
   
 10. Site, özellikle FotoğraflıYorum.com tarafından sağlanan içerikleri de kapsamaktadır ve bu İçerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, ticari sır şeklinde veya diğer mevzuat gereği koruma altındadır. İşbu sözleşme uyarınca, FotoğraflıYorum.com tarafından FotoğraflıYorum.com’ a ait içerik üzerinde, siteyi kullanan her bir kullanıcı’ ya sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için; dünya çapında, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, devredilemez bir lisans verilmektedir. Kişisel kullanım dışında veya ticari amaçlı olarak herhangi bir FotoğraflıYorum.com’ a ait içeriği, FotoğraflıYorum.com yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, değiştirme, dağıtma, depolama/saklama yasaktır.
   
 11. Site' deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve site' de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
   
 12. Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan İçeriklerden dolayı FotoğraflıYorum.com un işbirliği içinde bulunduğu kurumların, FotoğraflıYorum.com çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. FotoğraflıYorum.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
   
 13. Üye, site’ ye girmek için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan bizzat sorumludur.
   
 14. FotoğraflıYorum.com, site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve dite içeriği her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde üyelere kazanılmış hak tahsis etmez.
   
 15. FotoğraflıYorum.com, site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve üyeler ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. FotoğraflıYorum.com aynı zamanda; üye veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, IP adresini, site' nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, tarih ve saat gibi bilgileri 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında saklamakla yükümlüdür.
   
 16. FotoğraflıYorum.com, üyelerin Facebook hesaplarında Open Graph teknolojisi kapsamında, site kullanımları dahilinde paylaşımlar yapma hakkını haizdir. Site’ ye Facebook/Twitter hesabı aracılığı ile bağlanmakla, üyeler FotoğraflıYorum.com’ a bu izni vermiş olurlar.
   
 17. Bazı durumlarda yargı mercileri, devlet kurum ve kuruluşları veya gerçek veya tüzel kişiler kullanıcılar ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda FotoğraflıYorum.com Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı Kanun gereği yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal; kullanıcı’ nın iznine gerek olmaksızın kullanıcı ile ilgili talep edilen bilgileri ifşa etme hakkına sahip olacaktır.
   
 18. İşbu Sözleşme; kullanıcı, site’ ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme zaman içinde FotoğraflıYorum.com tarafından tek taraflı güncellenebilir, kullanıcı site’ ye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.
   
 19. FotoğraflıYorum.com, site’ de sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. FotoğraflıYorum.com, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri ve uygulama’ yı geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin ve uygulama’ nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı FotoğraflıYorum.com’ un kullanıcı’ ya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
   
 20. Taraflar arasında yapılan bu kullanıcı sözleşmesi’ nin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara T.C. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.
   
 21. Kullanıcı, site 'yi kullanarak, işbu kullanıcı sözleşmesi' nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Paylaş

Öne Çıkan Fotoğraf

Daha Fazla FotoğraflıYorum

Spring - II Prag10 Blossom Hisar Damla02 Damla01 Makro-Arı02 Prag04 Moon Yaprakta damla Azim Bey Wallpaper masaüstü